Popis

Osadenie objektu rešpektuje jestvujúcu výstavbu a je navrhnuté s dôrazom na optimálne začlenenie sa do územia a plynulú urbanizáciu prostredia. Architektonické riešenie predmetného rodinného domu nebude architektonicky narúšať charakter miesta realizácie bude harmonizovať s okolím. Rekreačná chata má jedno nadzemné podlažie a jedno podzemné podlažie. Podlažia sú vertikálne medzi sebou prepojené komunikačným jadrom – schodiskom.

Naša práca na projekte

Projekt pre realizáciu stavby – časť architektúra

Autor projektu

Ing. arch. Juraj Zornička

www.zornickaarchitects.sk/