Popis

Osadenie objektu rešpektuje jestvujúcu výstavbu a je navrhnuté s dôrazom na optimálne začlenenie sa do územia a plynulú urbanizáciu prostredia. Architektonické riešenie predmetného rodinného domu nebude architektonicky narúšať charakter miesta realizácie bude harmonizovať s okolím. Rodinný dom má dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Podlažia sú vertikálne medzi sebou prepojené komunikačným jadrom (schodisko a výťah). Vstup do rodinného domu je riešený centrálne osovo v bočnej fasáde.

Naša práca na projekte

Projekt pre realizáciu stavby – časť architektúra

Autor projektu

Ing. arch. Juraj Zornička

http://zornickaarchitects.sk/