Popis

Hlavnou nosnou myšlienkou konceptu je vytvoriť obytný areál s množstvom zelene poskytujúci intimitu bývania a zároveň komplexné služby občianskej vybavenosti v podobe materskej škôlky, zdravotného strediska, reštauračných služieb, kaderníctva, holičstva v parteri administratívnej budovy a napokon aj obchodných služieb v podobe susediaceho supermarketu Tesca. Bytové domy poskytujú dostatok parkovacích miest vyhradených pre rezidentov priamo v objektoch obytných domov, aby parkovacie plochy dali priestor zeleni, detským ihriskám a športovým plochám. Medziblokové priestory s lavičkami na oddych, tržnicou a umeleckými dielami budú poskytovať priestor na vznik komunitného ducha a dúfajme aj pocitu spolupatričnosti budúcich obyvateľov komplexu.

Autori projektu

Ing. arch. Branislav Bojčík
Ing. arch. Pavol Škombár
Ing. arch. Peter Danko
Ing. arch. Andrea Koščová
Ing. Matej Kolomy
Peter Mlynarič