Popis

Štúdia nadstavby nemocničného traktu z dôvod nedostatočnej kapacity nemocnice. Vytvorenie nového lôžkového oddelenia, nových vyšetrovní, izieb pre lekárov a seminárnej miestnosti.

Autor projektu

Ing. Matej Kolomy
Peter Mlynarič

Naša úloha na projekte

Spracovanie štúdie

Spoluautor

www.wstudio77.sk/