Skip to main content

Konzultácia

 • konzultačná a poradenská činnosť, ktorá sa zaoberá predstavami investora ohľadne výstavby resp. rekonštrukcie nehnuteľnosti – byt, rodinný dom, bytový dom, administratívny   objekt, výrobná prevádzka a pod…
 • výber vhodnosti pozemku vo vzťahu na uvažovanú výstavbu (orientácia, rovinnosť, zastavanosť okolia -súčasná, budúca)
 • architektonické riešenie (tvar, podlažnosť vhodnej zástavby)
 • dispozičné riešenie
 • zariadenie dispozície
 • technická vybavenosť nehnuteľnosti

Komplexné riešenia

 • komplexné zabezpečenie projektovej dokumentácie rodinných, bytových domov, občianskych, priemyselných a technologických stavieb
 • komplexné služby v oblasti pozemných stavieb
  – architektonická štúdia
  – projekt pre územné rozhodnutie
  – projekt pre stavebné povolenie
  – realizačný projekt
 • spracovanie dokumentácie pre
  – novostavby
  – rekonštrukcie
  – modernizácie objektov

JUŽNÉ MESTO ETAPA C4 Slnečnice Bratislava, objekty S18, S19, S20

Individuálna bytová výstavba – Teptín, Česká Republika

Rekonštrukcia a dostavba budovy bývalej Smaltovne, Bratislava

Individuálna bytová výstavba – Tomášov, Malý Madarás

Obchodné centrum Skalica

Pavilón Eva – Hotel pod Lipou, Modra – Harmónia

Administratívna budova, Bratislava

City Park – súťaž

Polyfukčný dom, Bardejov

Integrovaný projekt Rybej farmy a skleníkového hospodárstva – areál hlavného závodu ŤU Baňa Handlová

Horské chaty

Trojica chát v horskom prostredí

Rekreačná chata, Bratislava – Devínska Nová Ves

Osadenie v kopcovitom teréne

Rekreačná chata, Devínska Nová Ves – Bratislava

Maximálne využitie pozemku

Samostatne stojaci rodinný dom, Bratislava

Osadenie v kopcovitom teréne

Rodinný dom, Bratislava – Vrakuňa

Rodinný dom na sídlisku

Nadstavba nemocničného traktu, Bratislava

Nadstavba pôvodného objektu

Kontaktujte nás

E-mail: office@kolomymcm.sk
Kontaktná osoba: Ing. Matej Kolomy
Mobil: +421 904 696 931

Kancelária:
Koprivnická 6 (GPS : 48.185365,17.028294)
84101 Bratislava

Navigovať:  Google Maps alebo Waze

Fakturačné údaje:
kolomymcm s.r.o.
Znievska 3
851 06 Bratislava
IČO: 36838870
DIČ: 2022452201
IČ DPH: SK 2022452201

Č.BÚ: 2626174298/1100
Zapísaný v obchodnom registry: OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka Č.48100/B