Popis

Riešené územie je funkčne určené pre bývanie (v bytových domoch) + občianska vybavenosť. V lokalite sa nachádzajú objekty obchodného charakteru so spevnenými plochami na parkovanie. Návrh zohľadňuje reorganizáciu parkovacích plôch a situovanie požadovaného počtu zelených plôch podľa požiadaviek Územného plánu. Pre doplnenie zelených plôch a zvýšenie množstva vody zadržaného v území návrh počíta so zelenou strechou na objekte

Naša práca na projekte

Projekt pre realizáciu stavby – časť architektúra

Autor projektu

Scale studio

www.scale.sk

Spolupracoval na projekte

Peter Mlynarič

www.wstudio77.sk/