Popis

Riešené územie je funkčne určené pre bývanie (v bytových domoch) + občianska vybavenosť. V lokalite sa nenachádzajú objekty obchodného charakteru, preto je v území navrhnutý bytový dom, kde na prízemí sa uvažuje s občianskou vybavenostou.

Naša práca na projekte

Štúdia

Autor projektu

Ing. Matej Kolomy

Peter Mlynarič

Spolupracoval na projekte

Peter Mlynarič

www.wstudio77.sk/