Popis

Rekonštrukcia časti hotelového komplexu so zmenou dispozície a vytvorením nového wellness a konferenčnej miestnosti

Naša práca na projekte

Projekt pre realizáciu stavby – časť architektúra

Autor projektu

Ing. arch. Juraj Zornička

http://zornickaarchitects.sk/