Popis

Projekt je urbanisticky citlivo zasadený do prostredia lokality Těptín, Česká republika. Svojou hmotou nenarúša pôvodný charakter zástavby, naopak poskytuje možnosť kvalitného bývania obyvateľov, ktoré rozširuje o materskú školu, základnú školu s atletickou dráhou, dopravné ihrisko, centrálny park s možnosťou aplikácie viacerých vodných prvkov. Spomínané infraštruktúry majú priamu nadväznosť na prírodu v okolí lokality. Vzťah projektu

Autori :

Ing. Matej Kolomy

Ing. arch. Branislav Bojčík

Peter Mlynarič

Spolupracoval na projekte

Peter Mlynarič

www.wstudio77.sk/

Spolupracoval na projekte

Ing. arch. Branislav Bojčík